Avārijas dienests — 27017710

Sekretāre — 65707330 , e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

Tarifi

                  Ūdens un kanalizācijas tarifs juridiskām un fiziskām personām (EUR/m3).

(01.02.2023. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 272 (protokols Nr.56, 2.p.)

 

Bez PVN

PVN 21 %

Kopā ar PVN

Ūdensapgāde

1.44

0.30

1.74

Kanalizācija

2.44

0.51

2.95

      KOPĀ

3.88

0.81

4.69

Karstā ūdens tarifi (EUR/m3)                             

(17.11.2022. Tarifa aprēķins karstā ūdens uzsildīšanai)

 

Bez PVN

PVN

Kopā ar PVN

Dzīvokļos, kur ir uzstādīti karstā ūdens skaitītāji un ir paredzēta ūdens cirkulācija

 

  

Iedzīvotājiem EUR/m3

4.61

0.55 (12%)

5.16

juridiskām personām EUR/m3

4.61

0.97 (21%)

5.58

Dzīvokļos, kur ir uzstādīti karstā ūdens skaitītāji un nav paredzēta ūdens cirkulācija

 

 

  

iedzīvotājiem EUR/m3

4.61

0.55 (12%)

5.16

juridiskām personām EUR/m3

4.61

0.97 (21%)

5.58

           Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifi no 01.01.2024.

 Tarifa summa bez PVN

PVN

21%

Tarifa summa ar PVN

1. Cieto atkritumu savākšana, pārvadāšana un apglabāšana fiziskām un juridiskām personām

  • EUR/m3

28,16

5,91

34,07

radiators

Siltumenerģijas tarifs SIA Ludzas BIO-enerģija katlumājai (EUR/MWh).

 

Tarifs bez PVN

PVN

Kopā ar PVN

Siltumenerģijas tarifs KOPĀ

Iedzīvotājiem

69.45

8.33  (12 %)

77.78

Juridiskām personām

69.45

14.58  (21 %)

84.03

t.sk. Ražošanas (iepirkšanas) tarifs

(22.09.2008. Latgales pašvaldību daudznozaru sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmums Nr. 17)

Iedzīvotājiem

59.50

  (12 %)

 

Juridiskām personām

59.50

  (21 %)

 

t.sk. Pārvades un realizācijas tarifs

21.09.2007. Latgales pašvaldību daudznozaru sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmums Nr. 19)

siltumenerģijas pārvades tarifs – 9.28 EUR/MWh,

siltumenerģijas realizācijas tarifs – 0.67 EUR/MWh.

Iedzīvotājiem

9.95

1.19  (12 %)

 

Juridiskām personām

9.95

2.09  (21 %)

 

        Siltumenerģijas tarifs katlumājai, kas atrodas Latgales šķērsielā 2c, Ludzā (EUR/MWh)

(22.09.2008. Latgales pašvaldību daudznozaru sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmums Nr. 16)

 

Bez PVN

PVN 12 %

Kopā ar PVN

Iedzīvotājiem

52.85

6.34

59.19

Gāzes tarifi

 

Bez PVN

PVN 21 %

Kopā ar PVN

Abonēšanas maksa EUR/mēnesī

1.42

0.30

1.72

Gāze EUR/m3

4.20

0.88

5.08

  • Gāzes iepirkšanas cena ar PVN EUR/ m3 4.65

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 17.12.2013. rīkojums Nr. 239-d.

Saziņa ar mums

Avārijas dienests —

  27017710

Sekretāre — 65707330
e-mail — sia.la@inbox.lv

Abonentu daļa — 65707335

Autorizācija

SIA "Ludzas apsaimniekotājs" piedāvā saviem klientiem
• saņemt rēķinu elektroniski;
• iepazīties ar sava īpašuma apsaimniekošanas tāmi;
• elektroniski iesniegt ūdens skaitītāju rādītājus.