Avārijas dienests — 27017710

Sekretāre — 65707330 , e-mail — sia.la@inbox.lv

Abonentu daļa — 65707335

Tarifi

                  Ūdens un kanalizācijas tarifs juridiskām un fiziskām personām (EUR/m3).

(25.04.2019. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 81 (protokols Nr.19, 1.p.)

 

Bez PVN

PVN 21 %

Kopā ar PVN

Ūdensapgāde

1.17

0.25

1.42

Kanalizācija

1.59

0.33

1.92

      KOPĀ

2.76

0.58

3.34

Karstā ūdens tarifi (EUR/m3)                             

(30.04.2019. Tarifa aprēķins karstā ūdens uzsildīšanai)

 

Bez PVN

PVN

Kopā ar PVN

Dzīvokļos, kur ir uzstādīti karstā ūdens skaitītāji un ir paredzēta ūdens cirkulācija

 

 

 

 

 

Iedzīvotājiem EUR/m3

2.68

0.32 (12%)

3.00

juridiskām personām EUR/m3

2.68

0.56 (21%)

3.24

Dzīvokļos, kur ir uzstādīti karstā ūdens skaitītāji un nav paredzēta ūdens cirkulācija

 

 

 

 

 

 

iedzīvotājiem EUR/m3

2.68

0.32 (12%)

3.00

juridiskām personām EUR/m3

2.68

0.56 (21%)

3.24

           Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifi no 27.11.2019.

 

Tarifa summa bez PVN

PVN

21%

Tarifa summa ar PVN

1. Cieto atkritumu savākšana, pārvadāšana un apglabāšana fiziskām un juridiskām personām 

  • EUR/m3

18.06

3.79

21.854

2. Vienam iedzīvotājam Ludzas pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ar centrālo siltumapgādi (uzkrājuma norma gadā 1,5 m3)

  • EUR/gadā
  • EUR/mēnesī

27.09

2.26

5.69

0.47

32.78

2.73

3. Vienam iedzīvotājam Ludzas pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā bez centrālās siltumapgādi (uzkrājuma norma gadā 1,3 m3)

  • EUR/gadā
  • EUR/mēnesī

23.48

1.96

4.93

0.41

28.41

2.37

radiators

Siltumenerģijas tarifs SIA Ludzas BIO-enerģija katlumājai (EUR/MWh).

 

Tarifs bez PVN

PVN

Kopā ar PVN

Siltumenerģijas tarifs KOPĀ

Iedzīvotājiem

94.96

11.40  (12 %)

106.36

Juridiskām personām

94.96

19.94  (21 %)

114.90

t.sk. Ražošanas (iepirkšanas) tarifs

(22.09.2008. Latgales pašvaldību daudznozaru sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmums Nr. 17)

Iedzīvotājiem

85.01

  (12 %)

 

Juridiskām personām

85.01

  (21 %)

 

t.sk. Pārvades un realizācijas tarifs

21.09.2007. Latgales pašvaldību daudznozaru sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmums Nr. 19)

siltumenerģijas pārvades tarifs – 9.28 EUR/MWh,

siltumenerģijas realizācijas tarifs – 0.67 EUR/MWh.

Iedzīvotājiem

9.95

1.19  (12 %)

 

Juridiskām personām

9.95

2.09  (21 %)

 

        Siltumenerģijas tarifs katlumājai, kas atrodas Latgales šķērsielā 2c, Ludzā (EUR/MWh)

(22.09.2008. Latgales pašvaldību daudznozaru sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmums Nr. 16)

 

Bez PVN

PVN 12 %

Kopā ar PVN

Iedzīvotājiem

52.85

6.34

59.19

Gāzes tarifi

 

Bez PVN

PVN 21 %

Kopā ar PVN

Abonēšanas maksa EUR/mēnesī

1.42

0.30

1.72

Gāze EUR/m3

4.20

0.88

5.08

  • Gāzes iepirkšanas cena ar PVN EUR/ m3 4.65

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 17.12.2013. rīkojums Nr. 239-d.

Saziņa ar mums

Avārijas dienests —

  27017710

Sekretāre — 65707330
e-mail — sia.la@inbox.lv

Abonentu daļa — 65707335

Autorizācija

SIA "Ludzas apsaimniekotājs" piedāvā saviem klientiem
• saņemt rēķinu elektroniski;
• iepazīties ar sava īpašuma apsaimniekošanas tāmi;
• elektroniski iesniegt ūdens skaitītāju rādītājus.