Avārijas dienests — 27017710

Sekretāre — 65707330 , e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

Tarifi

                  Ūdens un kanalizācijas tarifs juridiskām un fiziskām personām (EUR/m3).

(01.02.2023. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 272 (protokols Nr.56, 2.p.)

 

Bez PVN

PVN 21 %

Kopā ar PVN

Ūdensapgāde

1.44

0.30

1.74

Kanalizācija

2.44

0.51

2.95

      KOPĀ

3.88

0.81

4.69

Karstā ūdens tarifi (EUR/m3)                             

(07.05.2024. Tarifa aprēķins karstā ūdens uzsildīšanai)

 

Bez PVN

PVN

Kopā ar PVN

Dzīvokļos, kur ir uzstādīti karstā ūdens skaitītāji un ir paredzēta ūdens cirkulācija

 

  

Iedzīvotājiem EUR/m3

4.38

0.53 (12%)

4.91

juridiskām personām EUR/m3

4.38

0.92 (21%)

5.30

Dzīvokļos, kur ir uzstādīti karstā ūdens skaitītāji un nav paredzēta ūdens cirkulācija

 

 

  

iedzīvotājiem EUR/m3

4.38

0.53 (12%)

4.91

juridiskām personām EUR/m3

4.38

0.92 (21%)

5.30

           Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifi no 01.01.2024.

 

Tarifa summa bez PVN

PVN

21%

Tarifa summa ar PVN

1. Cieto atkritumu savākšana, pārvadāšana un apglabāšana fiziskām un juridiskām personām

  • EUR/m3

 

28,16

 

5,91

 

34,07

2. Bioloģisko atkritumu izvešana fiziskām un juridiskām personām

  • EUR/m3

 

16,90

 

3,55

 

20,45

radiators

Siltumenerģijas tarifs SIA Ludzas BIO-enerģija katlumājai (EUR/MWh).

 

Tarifs bez PVN

PVN

Kopā ar PVN

Siltumenerģijas tarifs KOPĀ

Iedzīvotājiem

75.45

9.05  (12 %)

84.50

Juridiskām personām

75.45

15.84  (21 %)

91.29

t.sk. Ražošanas (iepirkšanas) tarifs

(22.09.2008. Latgales pašvaldību daudznozaru sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmums Nr. 17)

Iedzīvotājiem

58.78

  (12 %)

 

Juridiskām personām

58.78

  (21 %)

 

t.sk. Pārvades un realizācijas tarifs

Pamatojums: 18.04.2024. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes sēdes atzinums par noteiktiem tarifiem (Latvijas Vēstnesis, 2024, 66.nr.)

siltumenerģijas pārvades tarifs – 14.60 EUR/MWh,

siltumenerģijas realizācijas tarifs – 2.07 EUR/MWh.

Iedzīvotājiem

16.67

 (12 %)

 

Juridiskām personām

16.67

(21 %)

 

        Siltumenerģijas tarifs katlumājai, kas atrodas Latgales šķērsielā 2c, Ludzā (EUR/MWh)

(Pamatojums: 18.04.2024. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes sēdes atzinums par noteiktiem tarifiem (Latvijas Vēstnesis, 2024, 66.nr.)

 

Bez PVN

PVN 12 %

Kopā ar PVN

Iedzīvotājiem

75.45

9.05

84.50

Gāzes tarifi

 

Bez PVN

PVN 21 %

Kopā ar PVN

Abonēšanas maksa EUR/mēnesī

1.42

0.30

1.72

Gāze EUR/m3

4.20

0.88

5.08

  • Gāzes iepirkšanas cena ar PVN EUR/ m3 4.65

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 17.12.2013. rīkojums Nr. 239-d.

Saziņa ar mums

Avārijas dienests —

  27017710

Sekretāre — 65707330
e-mail — sia.la@inbox.lv

Abonentu daļa — 65707335

Autorizācija

SIA "Ludzas apsaimniekotājs" piedāvā saviem klientiem
• saņemt rēķinu elektroniski;
• iepazīties ar sava īpašuma apsaimniekošanas tāmi;
• elektroniski iesniegt ūdens skaitītāju rādītājus.