Avārijas dienests — 27017710

Sekretāre — 65707330 , e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

Par mums

SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS"

SIA «LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS» (licence Nr. 3585 — RA )

Reg. Nr. 42403015020

Kr. Barona ielā  49  Ludzā

pasts@ludzaps.lv       Tālrunis: 65707330

Mūsu konta numuri:

AS Citadele banka Konts: LV60PARX0006524400012

SEB banka AS        Konts: LV53UNLA0050019683913

Luminor Bank AS  Konts: LV65RIKO0002930255251

Swedbank AS        Konts: LV56HABA0551045362320

Uzņēmumam ir tiesības nodarboties ar :

  • Ēku remontdarbu veikšanu, vadīšanu un būvuzraudzību;
  • Ūdensapgādes un  kanalizācijas sistēmu būvdarbu veikšanu, vadīšanu un  būvuzraudzību;
  • Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu veikšanu, vadīšanu un būvuzraudzību;
  • Ceļu projektēšanu, būvdarbu veikšanu, vadīšanu un būvuzraudzību;
  • Elektroietaišu ekspluatāciju, remontu un tehnisko apkopi, elektroietaišu montāžu.

Uzņēmumā strādā  180  cilvēki un ir izveidoti   8  darbības iecirkņi.

SIA «LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS»  ir attīstīta ražošanas bāze, plašs tehnikas autoparks. Uzņēmumā strādā darbinieki ar lielu darba pieredzi un atbilstošu kvalifikāciju, ir  sertificēti  speciālisti .

Uzņēmums bieži piedalās iepirkumos un konkursos darbu izpildei Latvijas teritorijā, kā arī sadarbojas ar citiem uzņēmumiem Latvijā.

Visā Ludzas novada teritorijā veic atkritumu apsaimniekošanu. Atkritumu šķirošanas cehs sadarbojas ar Latvijas Zaļo punktu.

Pastāvīgi tiek veikta ražošanas bāzes modernizācija – atjaunoti ūdensvada un kanalizācijas  tīkli .

Uzņēmuma apzaļumotāju un dizaineru grupa veido krāšņu un  mūsdienīgu pilsētas  ainavu .

Saziņa ar mums

Avārijas dienests —

  27017710

Sekretāre — 65707330
e-mail — sia.la@inbox.lv

Abonentu daļa — 65707335

Autorizācija

SIA "Ludzas apsaimniekotājs" piedāvā saviem klientiem
• saņemt rēķinu elektroniski;
• iepazīties ar sava īpašuma apsaimniekošanas tāmi;
• elektroniski iesniegt ūdens skaitītāju rādītājus.