Avārijas dienests — 27017710

Sekretāre — 65707330 , e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

E-kabineta lietošanas pamācība

Pieslēgšanās e-kabinetam

Lai izmantotu e-kabinetu, interneta pārlūkā atveriet adresi https://ekabinets.ludzaps.lv

Ievadiet Jums piešķirto lietotājvārdu un paroli, tad nospiediet pogu “Pieslēgties”.

Ja izmantojat personīgo datoru vai telefonu, kuru neizmanto citi lietotāji, varat ielikt ķeksīti pie “Atcerēties mani”, šādā gadījumā nākamajā pieslēgšanās reizē Jums nebūs jāievada parole. Nekādā gadījumā neizmantojiet “Atcerēties mani”, ja lietojat publiski pieejamu datoru, piemēram, bibliotēkā vai darba vietā.

Iespējams, ka pirmajā pieslēgšanās reizē sistēma pieprasīs nomainīt paroli:

Ievadiet veco paroli un izvēlieties jaunu paroli. Jaunajai parolei jāatbilst drošības prasībām. Sekojiet norādījumiem, kas sarkanā krāsā parādīsies zem ievadītās paroles lauka.

Obligāti pierakstiet jauno paroli pirms tās nomaiņas un saglabājiet drošā vietā!

Galvenais logs

Pēc pieslēgšanās Jūs redzēsiet e-kabineta galveno logu, kurā ir pieejama visa svarīgākā informācija.

Lapas augšējā daļā atrodas galvenā izvēlne, ko var izmantot, lai pārslēgtos uz citām sadaļām vai beigtu darbu. Zemāk ir redzama Jūsu adrese, informācija un paziņojumi, rēķini un skaitītāju dati.

Ja izmantojat mobilo ierīci, izskats var nedaudz atšķirties.

Lai atvērtu galveno izvēlni, nospiediet pogu ekrāna augšējā labajā stūrī.

Ja Jums ir e-kabinetā ir reģistrētas vairākas adreses, pa kreisi no pašlaik aktīvās adreses ir poga, lai pārslēgtos uz citām Jūsu adresēm:

Rēķini

Rēķinu sadaļā vienmēr tiek rādīts jaunākais (pēdējais) rēķins – tā datums, numurs, rēķina summa un kopējā apmaksājamā summa.

Lai apskatītu vai saglabātu rēķinu PDF formātā, nospiediet pogu “Lejupielādēt”.

Ja gribat apskatīt iepriekšējos rēķinus, izvēlieties saiti “Visi rēķini” ekrāna labajā pusē.

Skaitītāju rādījumi

Informāciju par jūsu adresē reģistrētajiem skaitītājiem varat redzēt zem rēķiniem. Katram skaitītājam norādīta atrašanās vieta, skaitītāja numurs, pēdējais saņemtais rādījums un tā datums. Rādītāja rāmīša vidū ir lauks skaitītāja rādījumu ievadīšanai.

SIA LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS noteiktajā periodā varat iesniegt pēdējos skaitītāju rādījumus. Lai to izdarītu, nospiediet zīmuļa pogu blakus ievades laukam. Automātiski aktivizēsies rādījuma ievadīšanas lauks. Skaitītāja rādītāja vērtību varat ievadīt bez nullēm sākumā. Decimāldaļu atdalīšanai varat izmantot punktu vai komatu. Pēc rādījuma ievadīšanas nospiediet pogu “Sūtīt”. Sistēma automātiski aprēķinās un zemāk parādīs patērēto apjomu.

Ja skaitītāju rādījuma pašlaik netiek pieņemti, labošanas (zīmuļa) poga nebūs pieejama, bet tiks rādīta informācija par to, sākot ar kuru datumu varat nodot rādījumus.

Ja patērētais apjoms ievērojami pārsniedz vidējo patēriņu, Jums tiks parādīts attiecīgs brīdinājums. Pārliecinieties, ka ievadījāt pareizu skaitītāja rādījumu. Ja vajadzīgs, varat to labot un nosūtīt atkārtoti.

Ūdens skaitītājiem rāmīša apakšējā daļā tiek rādīts nākamais skaitītāja verifikācijas datums.

Ja šis datums tuvojas, Jums tiks parādīts atgādinājums.

Paziņojumi

SIA LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS ar e-kabineta starpniecību abonentiem var nosūtīt dažādus informatīvus paziņojumus. Ja Jums būs adresēts jauns paziņojums, tas būs redzams lapas augšā iekrāsots dzeltenā krāsā.

Lai redzētu visu paziņojuma tekstu un pievienotos failus (ja tādi ir), uzklikšķiniet uz dzeltenā paziņojuma virsraksta.

Pēc paziņojuma atvēršanas tas vairs netiks rādīts e-kabineta pirmajā lapā, taču visus saņemtos paziņojumus varat lasīt, atverot sadaļu “Paziņojumi” galvenajā izvēlnē.

Lietotāja profils

Ja vēlaties nomainīt paroli, e-pasta adresi vai paziņojumu saņemšanu uz e-pastu, no galvenās izēvlnes atveriet sadaļu “Profils”.

Lai nomainītu paroli, būs jāievada vecā parole un divreiz jaunā parole. Jaunajai parolei jāatbilst minimālām drošības prasībām. Ja izvēlēsities pārāk vienkāršu paroli, sistēma par to informēs ar sarkaniem burtiem zem paroles lauka.

Neaizmirstiet pierakstīt jauno paroli un noglabāt to drošā vietā!

Lai nomainītu e-pasta adresi, ievadiet jauno adresi.

Uz norādīto adresi tiks nosūtīta apstiprinājuma vēstule.

Lai pabeigtu e-pasta adreses nomaiņu, nospiediet uz pogas “Apstiprināt e-pasta adresi” vai atveriet vēstules beigās norādīto adresi.

Darba beigas

Lai beigtu darbu un pilnībā izietu no e-kabineta, izvēlieties opciju “Iziet” ekrāna augšējā labajā stūrī. Šo darbību ir īpaši svarīgi veikt, ja izmantojat publiski pieejamu datoru, piemēram, bibliotēkā vai darba vietā.

Paroles atjaunošana

Ja neatceraties savu paroli, varat izmantot iespēju “Aizmirsu paroli”:

Ievadiet savu e-pasta adresi, kas ir reģistrēta e-kabineta lietotājam. Uz šo adresi tiks nosūtīta vēstule paroles atjaunošanai. Ja e-pasta adrese nav reģistrēta vai uz to nepienāk informācija paroles nomaiņai, varat telefoniski vai citādi sazināties ar SIA LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS abonentu daļu.

Saņemtajā vēstulē nospiediet pogu “Nomainīt paroli” vai atveriet vēstules tekstā redzamo adresi. Jums tiks parādīta forma, kurā varēsiet ievadīt jaunu paroli.

Jaunajai parolei jāatbilst drošības prasībām. Sekojiet norādījumiem, kas sarkanā krāsā parādīsies zem ievadītās paroles lauka.

Obligāti pierakstiet jauno paroli pirms tās nomaiņas un saglabājiet drošā vietā!

Pieslēgumu bloķēšana

Ja vairākas reizes pēc kārtas mēģinājāt pieslēgties e-kabinetam ar nepareizu paroli, sistēma uz laiku nobloķēs pieslēgšanos no šī datora.

Nogaidiet norādīto laiku un mēģiniet vēlreiz. Vajadzības gadījumā izvēlieties “Aizmirsu paroli” vai sazinieties ar SIA LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS abonentu daļu.

Saziņa ar mums

Avārijas dienests —

  27017710

Sekretāre — 65707330
e-mail — sia.la@inbox.lv

Abonentu daļa — 65707335

Autorizācija

SIA "Ludzas apsaimniekotājs" piedāvā saviem klientiem
• saņemt rēķinu elektroniski;
• iepazīties ar sava īpašuma apsaimniekošanas tāmi;
• elektroniski iesniegt ūdens skaitītāju rādītājus.