Avārijas dienests — 27017710

Sekretāre — 65707330 , e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

SIA “Ludzas Bio-Enerģija” paziņojums par piedāvāto siltumenerģijas ražošanas tarifu

SIA “Ludzas Bio-Enerģija”, vienotais reģistrācijas numurs 40003452811, juridiskā adrese: Gaujas iela 25A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas ražošanas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu jaunajam tarifam.


Sabiedrisko pakalpojumu veidsSpēkā esošais tarifs
(bez PVN)
Piedāvātais tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielinājums
(%)
Siltumenerģijas ražošana72.73 EUR/MWh85.01 EUR/MWh16,88 %

Noteiktā (piedāvātā) tarifa spēkā stāšanās datums 17.11.2022. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar  kurināmā cenas pieaugumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas ražošanas tarifa projektu lietotājs var SIA “Ludzas Bio-Enerģija”, Rūpniecības ielā 2B, Ludzā, Ludzas nov., LV-5701, kurā lietotājs var iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu, iepriekš sazinoties ar  SIA “Ludzas Bio-Enerģija” kontaktpersonu Jevgeņiju Seļivanovu, tel. 29197971, e-pasts: lbe@latnet.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Ludzas Bio-Enerģija”, Rūpniecības ielā 2B, Ludzā, Ludzas nov., LV-5701, e-pasts: lbe@latnet.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informāciju sagatavoja
SIA “Ludzas Bio-Enerģija”

Saziņa ar mums

Avārijas dienests —

  27017710

Sekretāre — 65707330
e-mail — sia.la@inbox.lv

Abonentu daļa — 65707335

Autorizācija

SIA "Ludzas apsaimniekotājs" piedāvā saviem klientiem
• saņemt rēķinu elektroniski;
• iepazīties ar sava īpašuma apsaimniekošanas tāmi;
• elektroniski iesniegt ūdens skaitītāju rādītājus.