Avārijas dienests — 27017710

Sekretāre — 65707330 , e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vecāko kopsapulce

Šī gada 23. novembrī Ludzas novada domes ēkas 3. stāva zālē plkst. 17.30 notiks SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” pārvaldībā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pilnvaroto personu (māju vecāko) kopsapulce, kuras laikā iepazīstināsim klātesošos ar dažādām aktualitātēm — māju tehniskais stāvoklis, finanšu piesaistes iespējas, ūdens patēriņa starpības samazināšana, parādu piedziņa, karstā ūdens cirkulācija, ārpus kārtas darbi, kā arī citiem svarīgiem jautājumiem.
Labprāt uzklausīsim māju vecāko ierosinājumus un atbildēsim uz jautājumiem, kurus iespējams iesūtīt arī pirms sapulces uz e-pastu pasts@ludzaps.lv.
Gadījumā, ja jūsu mājai nav ievēlēts mājas vecākais, lūdzam vienoties par jebkura dzīvokļa īpašnieka (ne vairāk kā 1 persona) deleģēšanu kopsapulcei.
Laba mājas pārvaldīšana ir iespējama abpusēji sadarbojoties dzīvokļu īpašniekiem un pārvaldniekam, tāpēc lūdzam būt aktīviem un ierasties uz kopīgo tikšanos.

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”
valdes loceklis
Juris Vorkalis

Saziņa ar mums

Avārijas dienests —

  27017710

Sekretāre — 65707330
e-mail — sia.la@inbox.lv

Abonentu daļa — 65707335

Autorizācija

SIA "Ludzas apsaimniekotājs" piedāvā saviem klientiem
• saņemt rēķinu elektroniski;
• iepazīties ar sava īpašuma apsaimniekošanas tāmi;
• elektroniski iesniegt ūdens skaitītāju rādītājus.