Avārijas dienests — 27017710

Sekretāre — 65707330 , e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

PAZIŅOJUMS
Iedzīvotāju uzmanībai!

Sakarā ar plānotajiem katlu mājas iekārtu un siltumapgādes sistēmas apkopes darbiem no 01.07.2022. tiks pārtraukta karstā ūdens padeve. Par karstā ūdens padeves atjaunošanu tiks paziņots atsevišķi. Lūdzam šajā periodā nelietot ūdeni no karstā ūdens padeves sistēmas krāniem!

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” administrācija.

Saziņa ar mums

Avārijas dienests —

  27017710

Sekretāre — 65707330
e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

Autorizācija

SIA "Ludzas apsaimniekotājs" piedāvā saviem klientiem
• saņemt rēķinu elektroniski;
• iepazīties ar sava īpašuma apsaimniekošanas tāmi;
• elektroniski iesniegt ūdens skaitītāju rādītājus.