Avārijas dienests — 27017710

Sekretāre — 65707330 , e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

PAZIŅOJUMS PAR ŪDENSVADU SKALOŠANU

Sakarā ar Ludzas pilsētas ūdensvadu ārkārtas skalošanas darbiem, šovakar 15. janvārī no plkst. 23:00 līdz plkst. 5:00 SIA “Ludzas apsaimniekotājs” pārvaldītajās mājās tiks pārtraukta ūdens padeve, savukārt pārējiem mūsu klientiem lūdzam noslēgt ūdens padevi savos objektos pirms ūdensskaitītāju mezgliem.

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Ūdens piegāde var tikt atjaunota pirms norādītā laika bez iepriekšēja brīdinājuma.

Lai ar skalošanas procesā radītajiem nogulsnējumiem un ūdens-gaisa maisījumu netiktu piesārņoti ēku ūdensvada pievadi un ēku iekšējais ūdensvada tīkls, klientiem ir obligāti jānoslēdz ūdens padeve pirms ūdens patēriņa skaitītāja mezgla un iedzīvotājiem jāievēro aizliegums lietot ūdeni norādītajā laika posmā.

Minēto priekšnoteikumu neievērošanas gadījumā tiek pieļauta iespēja nogulsnējumiem un ūdens-gaisa maisījumam nokļūt ēkas iekšējā ūdensvada tīklā, filtros, sanitārajās iekārtās un elektroierīcēs, kas pieslēgtas ūdens padevei.

Pēc ūdensapgādes atjaunošanās ir iespējama īslaicīga ūdens uzduļķošanās, tāpēc pirms sadzīves tehnikas un elektroierīču, kas pieslēgtas ūdens padevei, ekspluatācijas jāpārliecinās par ūdens kvalitāti jaucējkrānos. Lūdzam savlaicīgi parūpēties par pietiekamu ūdens uzkrājumu veidošanu.

Pievada piesārņošanas gadījumā lūdzu informēt Avārijas dienestu pa vienoto bezmaksas diennakts tālr. +37127017710.

Atvainojamies par radītajām neērtībām un ceram uz sapratni, jo minētie darbi tiek veikti, lai nodrošinātu dzeramā ūdens kvalitātes stabilitāti un drošību ilgtermiņā.

SIA ”Ludzas apsaimniekotājs”

Saziņa ar mums

Avārijas dienests —

  27017710

Sekretāre — 65707330
e-mail — sia.la@inbox.lv

Abonentu daļa — 65707335

Autorizācija

SIA "Ludzas apsaimniekotājs" piedāvā saviem klientiem
• saņemt rēķinu elektroniski;
• iepazīties ar sava īpašuma apsaimniekošanas tāmi;
• elektroniski iesniegt ūdens skaitītāju rādītājus.