Avārijas dienests — 27017710

Sekretāre — 65707330 , e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

Paziņojums par tarifa projektu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, vienotais reģistrācijas numurs 42403015020, juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, 2022.gada 5.septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza sabiedrisko pakalpojumu veids tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku”.

Sabiedrisko pakalpojumu veidsSpēkā esošais tarifs *
(bez PVN)
Piedāvātais tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%).
Ūdensapgādes pakalpojumi1,171,4221,37
Kanalizācijas pakalpojumi1,592,4755,35

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2023.gada 1.janvāri. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar ES projektu īstenošanai kredītsaistību izpildi, ar degvielas, elektroenerģijas cenu pieaugumu, jaunu pamatlīdzekļu iegādi un izveidi.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus tarifa projektu lietotājs var  SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” administrācijas telpās        Kr. Barona ielā 49A, Ludzā iepriekš sazinoties ar Rasmu Cimermani pa tālruni 65707337.Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” Kr. Barona ielā 49, Ludzā, LV5701, e-pasta adrese: sia.la@inbox.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis».

Saziņa ar mums

Avārijas dienests —

  27017710

Sekretāre — 65707330
e-mail — sia.la@inbox.lv

Abonentu daļa — 65707335

Autorizācija

SIA "Ludzas apsaimniekotājs" piedāvā saviem klientiem
• saņemt rēķinu elektroniski;
• iepazīties ar sava īpašuma apsaimniekošanas tāmi;
• elektroniski iesniegt ūdens skaitītāju rādītājus.