Avārijas dienests — 27017710

Sekretāre — 65707330 , e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

  Paziņojums par dzeramā ūdens kvalitāti Ludzā

Pēdējā mēneša laikā bijām saņēmuši ziņas par paaugstinātu dzelzs saturu dzeramajā ūdenī, taču sūdzības pārsvarā bija epizodiski un no viena pilsētas rajona, tāpēc iemesli tika meklēti lokāli un paralēli tika skaloti ievadi mājās, no kurām avārijas dienestā tika saņemtas sūdzības. Pagājušajā nedēļā veicām ūdens analīzes vairākos objektos visā pilsētā, tajā skaitā arī ūdens rezervuāros. Tika konstatēts, ka ūdens jau izplūdē no rezervuāriem ir ar paaugstinātu dzelzs saturu, taču ne tik izteiktu, kā tas bija pie gala lietotājiem, kas liecina par to, ka pilsētas tīklos ir liels dzelzs nogulšņu daudzums. Savukārt, veicot atkārtotu pārbaudi atdzelžošanas iekārtās, tika konstatēts, ka tehnisku iemeslu dēļ netiek nodrošināta pietiekama skābekļa pieplūde, lai pilnvērtīgi notiktu dzelzs oksidēšanās filtros. Šī nepilnība tika novērsta š.g. 11. janvārī un no tā brīža pilsētā tiek padots tīrs un dzerams ūdens.

Sakarā ar augstāk minēto, tika izdots rīkojums šajā pusnaktī (naktī no 15. uz 16. janvāri) uzsākt visu pilsētas maģistrālo tīklu skalošanu un informēt par to visus klientus (lūgums laikā no plkst. 00:00 līdz plkst. 5:00 aizvērt māju ievadu ventiļus). Dienu pēc skalošanas iespējama uzduļķošanās atsevišķos tīklu posmos, taču tuvākajās dienās ūdens kvalitātei būtu jāuzlabojās un jāpaliek stabili labai. Gadījumā, ja situācija neuzlabojās, lūdzam par to ziņot mūsu avārijas dienestam (27017710).  Kā arī izdots rīkojums par paskaidrojumu sniegšanu atbildīgajiem darbiniekiem par nolaidību, kā rezultātā klientiem nespējām nodrošināt cilvēcīgas kvalitātes dzeramo ūdeni. Pēc paskaidrojumu saņemšanas, tiks pieņemti tālāki lēmumi.

Papildus informējam, ka paaugstināts dzelzs saturs ūdenī nav veselībai kaitīgs un paaugstināts tas ir faktiski visos dziļurbumos Latvijā, kas neizbēgami rada lielākas vai mazākas nogulsnes ūdensvados, taču, ja plūsma tajos ir vienmērīga un tīklos nenotiek straujas plūsmas un spiediena maiņas, dzelzs nogulsnējas uz ūdensvadu sienām un pie patērētāja nenokļūst, taču ja sistēmā notiek hidrotriecieni, dzelzs daļiņas uzduļķojās un nonāk līdz patērētājiem. Šajā gadījumā pilsētas tīklos notika stipra uzduļķošanās š.g. 14. janvārī, kad plīsa ūdensvads mājas pagrabā Blaumaņa ielā 23a, Ludzā, kā arī laikā pirms Ziemassvētkiem ugunsdzēsēju vajadzībām tikai lietoti pilsētas hidranti, taču tas nebūtu radījis lielas neērtības iedzīvotājiem, ja pilsētas tīkli būtu tīri un ūdens atdzelžots jau pirms nonākšanas tajos.

 Turpmāk dzeramā ūdens kvalitātei tiks pievērsta pastiprināta uzmanība un cerams, ka kādu dienu pilnīgi visi ludzānieši varēs droši dzert krāna ūdeni, jo mūsdienās tai nevajadzētu būt nekādai ekstrai, bet pašsaprotamai lietai. Vēlreiz, visa uzņēmuma vārdā, izsaku visdziļāko atvainošanos klientiem, kam šajā laikā bija jāsastopas ar šīm neērtībām, kas radās nekvalitatīva dzeramā ūdens dēļ.

SIA “Ludzas apsaimniekotājs”

valdes loceklis Juris Vorkalis

Saziņa ar mums

Avārijas dienests —

  27017710

Sekretāre — 65707330
e-mail — sia.la@inbox.lv

Abonentu daļa — 65707335

Autorizācija

SIA "Ludzas apsaimniekotājs" piedāvā saviem klientiem
• saņemt rēķinu elektroniski;
• iepazīties ar sava īpašuma apsaimniekošanas tāmi;
• elektroniski iesniegt ūdens skaitītāju rādītājus.