Avārijas dienests — 27017710

Sekretāre — 65707330 , e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

PAZIŅOJUMS

par atkritumu apsaimniekošanu Zilupes pilsētā un Lauderu, Pasienes, Zaļesjes pagastos

Sākot ar 2023.gada 1.janvāri SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” uzsāk atkritumu apsaimniekošanu arī Zilupes pilsētā un Lauderu, Pasienes, Zaļesjes pagastos.

Aicinām Zilupes pilsētas un Lauderu, Pasienes, Zaļesjes pagastu iedzīvotājus un juridiskās personas savlaicīgi griezties SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” līgumu par atkritumu apsaimniekošanu noslēgšanai. Lūdzam pieteikumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma noslēgšanai sūtīt uz e-pasta adresi sia.la@inbox.lv , norādot  līguma sagatavošanai nepieciešamo informāciju – vārds, uzvārds/nosaukums, personas kods/reģistrācijas numurs, adrese, kontaktinformācija, konteineru novietošanas adrese, konteineru tilpums (240litri, 1100 litri), konteineru skaits, vēlamais izvešanas biežums (1 reizi nedēlā, 1 reizi 2 nedēļās, 1 reizi mēnesī), e-pasts rēķina saņemšanai. Pieteikumu var rakstīt arī ierodoties personīgi SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” birojā pēc adreses Kr.Barona 49, Ludza, Ludzas novadā iepriekš saskaņojot savu ierašanās laiku zvanot uz tālr. +371 65707336 vai rakstot uz e-pastu sia.la@inbox.lv.

Saziņa ar mums

Avārijas dienests —

  27017710

Sekretāre — 65707330
e-mail — sia.la@inbox.lv

Abonentu daļa — 65707335

Autorizācija

SIA "Ludzas apsaimniekotājs" piedāvā saviem klientiem
• saņemt rēķinu elektroniski;
• iepazīties ar sava īpašuma apsaimniekošanas tāmi;
• elektroniski iesniegt ūdens skaitītāju rādītājus.