Avārijas dienests — 27017710

Sekretāre — 65707330 , e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

PAZIŅOJUMS

Cien. dzīvojamo telpu īrnieki!

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģ. nr. 42403015020, informē, ka ar 2022.gada 01.jūliju Ludzas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā  esošo dzīvojamo telpu īres maksas peļņas daļa Ludzas pilsētas teritorijā noteikta:

  • labiekārtotām dzīvojamām telpām – 0,17 euro/m2 mēnesī;
  • daļēji labiekārtotām dzīvojamām telpām – 0,14 euro/m2 mēnesī;
  • dzīvojamām telpām bez ērtībām – 0,09 euro/m2 mēnesī.

Pamatojums: Ludzas novada pašvaldības domes 2022.gada 31.marta saistošie noteikumi Nr.18/2022 „Par Ludzas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu” (publicēti Latvijas Vēstnesī 21.04.2022., oficiālās publikācijas Nr.2022/77.40).

Ar cieņu

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS„ administrācija

Saziņa ar mums

Avārijas dienests —

  27017710

Sekretāre — 65707330
e-mail — sia.la@inbox.lv

Abonentu daļa — 65707335

Autorizācija

SIA "Ludzas apsaimniekotājs" piedāvā saviem klientiem
• saņemt rēķinu elektroniski;
• iepazīties ar sava īpašuma apsaimniekošanas tāmi;
• elektroniski iesniegt ūdens skaitītāju rādītājus.