Avārijas dienests — 27017710

Sekretāre — 65707330 , e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

PAZIŅOJUMS

Līdz ar ārkārtējās situācijas atcelšanu no š. g. 7. aprīļa SIA “Ludzas apsaimniekotajās” var atsākt ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņu sakarā ar verificēšanas termiņa beigām. Aicinām klientus līdz š. g. 31. decembrim veikt verificēšanu tiem skaitītājiem, kuru verificēšanas termiņš beidzās:

  • pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas
  • ārkārtējās situācijas laikā.
  • trīs mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām.
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - counter-2265062_1920-NEW-min-1024x811.jpg

Ja verificēšana netiks veikta noteiktajā laikā, dzīvoklim tiks aprēķināta dzīvojamās mājas ūdens patēriņa starpība saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumiem Nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”.

Saziņa ar mums

Avārijas dienests —

  27017710

Sekretāre — 65707330
e-mail — sia.la@inbox.lv

Abonentu daļa — 65707335

Autorizācija

SIA "Ludzas apsaimniekotājs" piedāvā saviem klientiem
• saņemt rēķinu elektroniski;
• iepazīties ar sava īpašuma apsaimniekošanas tāmi;
• elektroniski iesniegt ūdens skaitītāju rādītājus.