Avārijas dienests — 27017710

Sekretāre — 65707330 , e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

PAZIŅOJUMS

Sakarā ar plānotajiem SIA “ Ludzas BIO-Enerģija” katlu mājas iekārtu apkopes darbiem no 02.07.2021. uz 15 darba dienām, tiks pārtraukta karstā ūdens padeve. Norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties atkarībā no remontdarbu ilguma. Ūdens piegāde var tikt atjaunota pirms norādītā laika. Lūdzam šajā periodā nelietot ūdeni no karstā ūdens padeves sistēmas krāniem!

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” administrācija.

Saziņa ar mums

Avārijas dienests —

  27017710

Sekretāre — 65707330
e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

Autorizācija

SIA "Ludzas apsaimniekotājs" piedāvā saviem klientiem
• saņemt rēķinu elektroniski;
• iepazīties ar sava īpašuma apsaimniekošanas tāmi;
• elektroniski iesniegt ūdens skaitītāju rādītājus.