Avārijas dienests — 27017710

Sekretāre — 65707330 , e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

PAZIŅOJUMS

Cien. patērētāj!

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” informē, ka ar 2024.gada 15.aprīli stājas spēkā 2024.gada 11.martā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes apstiprinātie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi Ludzas pilsētā (bez pievienotās vērtības nodokļa):

*siltumenerģijas ražošanas tarifs 61,02 EUR/MWh;

*siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 14,90 EUR/MWh;

*siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 2,07 EUR/MWh;

*siltumenerģijas gala tarifs 77,99 EUR/MWh.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2024.gada 11.marta lēmums Nr.14 (prot. Nr.11, 2.p.) “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem”

Ar cieņu, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” administrācija

Saziņa ar mums

Avārijas dienests —

  27017710

Sekretāre — 65707330
e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

Autorizācija

SIA "Ludzas apsaimniekotājs" piedāvā saviem klientiem
• saņemt rēķinu elektroniski;
• iepazīties ar sava īpašuma apsaimniekošanas tāmi;
• elektroniski iesniegt ūdens skaitītāju rādītājus.