Avārijas dienests — 27017710

Sekretāre — 65707330 , e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

PAZIŅOJUMS

Cien. patērētāj!

Par dokumentu drukāšanas un piegādes maksu

Sabiedrība ar ierobežoto atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” informē,  ka ar 2024. gada 1. martu apstiprināta rēķina drukāšanas un piegādes sekojoša cena: bez PVN 21% EUR – 1.97; PVN 21% EUR – 0.41

un kopā ar PVN 21% EUR – 2.38 /divi euro 38 centi/.

                                              Ar cieņu, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” administrācija

Saziņa ar mums

Avārijas dienests —

  27017710

Sekretāre — 65707330
e-mail — sia.la@inbox.lv

Abonentu daļa — 65707335

Autorizācija

SIA "Ludzas apsaimniekotājs" piedāvā saviem klientiem
• saņemt rēķinu elektroniski;
• iepazīties ar sava īpašuma apsaimniekošanas tāmi;
• elektroniski iesniegt ūdens skaitītāju rādītājus.