Avārijas dienests — 27017710

Sekretāre — 65707330 , e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

PAZIŅOJUMS!!!

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” paziņo, ka atstāt jebkāda veida atkritumus blakus sadzīves atkritumu konteineriem

KATEGORISKI AIZLIEGTS!

            Ja šādi gadījumi tiks konstatēti, tiks ziņots pašvaldības policijai un uzsākta izmeklēšana ar nolūku atpazīt vainīgās personas, kuras segs atkritumu savākšanas izmaksas.

            Ja izmeklēšanas rezultātā personas netiks noskaidrotas, visas ar lielgabarīta atkritumu izvešanu saistītas izmaksas tiks segtas no atkritumu savākšanas punkta piesaistītām blakus mājām.

            Vēršam uzmanību, ka  SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” piedāvā BEZ MAKSAS atbrīvoties no nederīgajām elektroiekārtām, mēbelēm un jebkāda veida iepakojumiem, nogādājot tos šķiroto atkritumu savākšanas laukumā, kas atrodas Rūpniecības ielā 2a, Ludzā.

            Ja iedzīvotājiem nav iespējas nogādāt augstāk minētos atkritumu veidus šķirošanas laukumā, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” piedāvā transporta pakalpojumus  –  13.06 EUR ar PVN par vienu izvešanas reizi.

            Ar atkritumu izvešanu saistītiem jautājumiem, lūdzam sazināties ar Sanitārās attīrīšanas iecirkni pa tālruni 65707336, vai sūtot jautājumu uz e-pastu: sia.la@inbox.lv

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” administrācija

Saziņa ar mums

Avārijas dienests —

  27017710

Sekretāre — 65707330
e-mail — sia.la@inbox.lv

Abonentu daļa — 65707335

Autorizācija

SIA "Ludzas apsaimniekotājs" piedāvā saviem klientiem
• saņemt rēķinu elektroniski;
• iepazīties ar sava īpašuma apsaimniekošanas tāmi;
• elektroniski iesniegt ūdens skaitītāju rādītājus.