Avārijas dienests — 27017710

Sekretāre — 65707330 , e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

PAZIŅOJUMS
Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem

SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” informē, ka ir noteikti sekojoši ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi (2022.gada 22.decembra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 272 (prot. Nr. 56, 2.p.)):

no 2023.gada 1.februāra līdz 2023.gada 30.aprīlim:

  • Ūdensapgādes pakalpojumi – 1,35 EUR/m3 bez PVN, kopā ar PVN 21% — 1,63 EUR/m3;
  • Kanalizācijas pakalpojumi – 2,29 EUR/m3 bez PVN, kopā ar PVN 21% — 2,77 EUR/ m3.

no 2023.gada 1.maija:

  • Ūdensapgādes pakalpojumi – 1,44 EUR/m3 bez PVN, kopā ar PVN 21% — 1,74 EUR/m3;
  • Kanalizācijas pakalpojumi – 2,44 EUR/m3 bez PVN, kopā ar PVN 21% — 2,95 EUR/ m3.

SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” administrācija

Saziņa ar mums

Avārijas dienests —

  27017710

Sekretāre — 65707330
e-mail — sia.la@inbox.lv

Abonentu daļa — 65707335

Autorizācija

SIA "Ludzas apsaimniekotājs" piedāvā saviem klientiem
• saņemt rēķinu elektroniski;
• iepazīties ar sava īpašuma apsaimniekošanas tāmi;
• elektroniski iesniegt ūdens skaitītāju rādītājus.