Avārijas dienests — 27017710

Sekretāre — 65707330 , e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

PAZIŅOJUMS
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu

SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” informē, ka Ludzas novada: Ludzas pilsētā, Zilupes pilsētā, Briģu, Cirmas, Isnaudas, Istras, Lauderu, Ņukšu, Nirzas, Pureņu, Pasienes, Pildas, Rundēnu, Zaļesjes pagastu administratīvajās teritorijās no 2023.gada 1.februāra nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa ir noteikta 22,85 EUR/m3 bez PVN, kopā ar PVN 21% — 27,65 EUR/m3 (2022.gada 21.decembra Ludzas novada pašvaldības domes lēmums “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu” (37.§, prot. Nr. 23)).

SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” administrācija

Saziņa ar mums

Avārijas dienests —

  27017710

Sekretāre — 65707330
e-mail — sia.la@inbox.lv

Abonentu daļa — 65707335

Autorizācija

SIA "Ludzas apsaimniekotājs" piedāvā saviem klientiem
• saņemt rēķinu elektroniski;
• iepazīties ar sava īpašuma apsaimniekošanas tāmi;
• elektroniski iesniegt ūdens skaitītāju rādītājus.