Avārijas dienests — 27017710

Sekretāre — 65707330 , e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

Par soda procentu nepiemērošanu sakarā ar Latvijas Republikas teritorijā ārkārtas situāciju

Pamatojoties uz 27.03.2020 Ludzas novada pašvaldības vēstuli Nr.3.1.1.8/2020/437-N “Par atbalstu iedzīvotājiem ārkārtējā situācijā saistībā ar komunālajiem maksājumiem” un sakarā ar Latvijas Republikas teritorijā ārkārtas situāciju (2020.gada 12.marta Ministru kabineta rīkojums Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”) UZDODU:

nepārtraukt komunālo pakalpojumu sniegšanu un sākot ar 2020.gada 1.decembri nepiemērot soda procentus par aizkavētiem maksājumiem par komunālajiem pakalpojumiem un sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ludzas pilsētas iedzīvotājiem, kā arī vienoties par vēlāku komunālo pakalpojumu un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas apmaksu, ja ģimene (persona) nonākusi krīzes situācijā vai apstākļos, kas liedz veikt savlaicīgus maksājumus minētās ārkārtējās situācijas dēļ.

SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valdes priekšsēdētājs: A.Gutāns.

Saziņa ar mums

Avārijas dienests —

  27017710

Sekretāre — 65707330
e-mail — sia.la@inbox.lv

Abonentu daļa — 65707335

Autorizācija

SIA "Ludzas apsaimniekotājs" piedāvā saviem klientiem
• saņemt rēķinu elektroniski;
• iepazīties ar sava īpašuma apsaimniekošanas tāmi;
• elektroniski iesniegt ūdens skaitītāju rādītājus.