Avārijas dienests — 27017710

Sekretāre — 65707330 , e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

Ludzā tekstila materiālu nodošana kļūst pieejamāka

SIA “Ludzas apsaimniekotājs” sadarbībā ar AS “AJ Power Recycling” un SIA “3R” Ludzā izvietojis publiski pieejamus tekstila šķirošanas konteinerus. Specializētajos konteineros iedzīvotāji aicināti nodot nevajadzīgo apģērbu, apavus un citus tekstila izstrādājumus – mājas tekstilu, somas un jostas, tādējādi nodrošinot to atkārtotu izmantošanu un pārstrādi, nevis nonākšanu kopējos atkritumos.

Specializētie tekstila šķirošanas konteineri pieejami:

  • Šķiroto atkritumu savākšanas laukumā, Rūpniecības iela 2a, Ludza;
  • Šķiroto atkritumu savākšanas punktā, pie Ludzas tirgus stāvvietas, Tālavijas ielā 11A, Ludzā.

Svarīgi atcerēties − tekstila konteiners nav paredzēts atkritumiem! Viens sadzīves atkritumu maiss var sabojāt visu konteinera saturu. Tieši tāpēc tekstila šķirošanas konteineros aicinām nodot tikai tīras, nesaplēstas un atkārtotai lietošanai derīgas lietas, kas ievietotas stingri aizsietā maisā.

Lai nodotie apavi, apģērbi būtu derīgi atkārtotā apritē, būtiski, ka sašķirotie tekstilizstrādājumi nav bijuši saskarē ar ķīmiskām vielām, tostarp motoreļļām un sadzīves ķīmiju, kā arī nav sadriskāti. Tiem jābūt sausiem un bez pelējuma. Kopā ar tekstilu nav šķirojami cita materiāla izstrādājumi, piemēram, gumijas zābaki, plastmasas slēpju zābaki, kā arī mīkstās rotaļlietas.

Tekstila konteineros nodotie tekstilizstrādājumi tiek nogādāti šķirošanas punktā un pāršķiroti. Ja nodotie tekstila materiāli vēl joprojām ir labā stāvoklī, tad tiek meklētas iespējas, lai tos izmantotu atkārtotai lietošanai tepat Latvijā vai pasaules attīstības valstīs. Toties tekstilam, kas nav derīgs otrreizējai lietošanai, tiek meklētas pārstrādes iespējas, piemēram, materiālus var izmantot enerģijas iegūšanai.

“AJ Power Recycling” veiktās aptaujas dati liecina, ka 61% respondentu reizi sezonā vai pat biežāk iegādājas jaunus tekstilizstrādājumus, kas tikai vēl vairāk pastiprina vajadzību pēc drošām un atbildīgām tekstila nodošanas iespējām. Gada laikā nešķirotajos sadzīves atkritumos kopumā nonāk vairāk nekā 26,7 tūkstoši tonnu tekstila atkritumu, kas pēc tam nonāk poligonos. Šobrīd tikai daļa no iedzīvotāju apģērbiem un apaviem iziet drošu un atbilstošu pārstrādi,

Tekstila šķirošanas konteineru apsaimniekošanu nodrošina “AJ Power Recycling” sadarbības partneris SIA “3R”.

PAR “AJ POWER RECYCLING”:

Lai veicinātu tekstila šķirošanas iespējas un otrreizējo apriti Latvijā, “AJ Power Recycling” iesaistās tekstila šķirošanas sistēmas attīstībā, nodrošinot šķirošanas pieejamību, kā arī veicot atbildīgu tekstila materiālu savākšanu un apsaimniekošanu. AS “AJ Power Recycling” darbojas izlietotā iepakojuma, videi kaitīgu preču un elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanas sistēmās, kuras pārrauga Valsts vides dienests (VVD). AS “AJ Power Recycling” uzņēmumiem sniedz 100% atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas. AS “AJ Power Recycling” ietilpst enerģētikas uzņēmumu grupā “AJ Power”.

Saziņa ar mums

Avārijas dienests —

  27017710

Sekretāre — 65707330
e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

Autorizācija

SIA "Ludzas apsaimniekotājs" piedāvā saviem klientiem
• saņemt rēķinu elektroniski;
• iepazīties ar sava īpašuma apsaimniekošanas tāmi;
• elektroniski iesniegt ūdens skaitītāju rādītājus.