Avārijas dienests — 27017710

Sekretāre — 65707330 , e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

Komisijas maksa

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka plāno ieviest komisijas maksu par skaidras naudas norēķiniem un norēķiniem ar maksājuma kartēm Sabiedrības kasē. Maksa sastādīs EUR 0,77, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), par viena darījuma veikšanu, ko plānots ieviest sākot ar 2018.gada 1.oktobri.

Papildus informējam, ka par mūsu pakalpojumiem ir iespējams norēķināties, veicot pārskaitījumu internetbankā. Ja esat AS “Citadele banka”, AS „PrivatBank”, SEB bank, Luminor Bank AS un „Swedbank” AS klients, veicot pārskaitījumu uz attiecīgu Sabiedrības bankas kontu, maksa par pārskaitījumu ir atbilstoša katras bankas noteiktam cenrādim vai netiek piemērota.

Lai sagatavotu rēķinus atbilstoši datu apstrādes un aizsardzības prasībām, sākot ar šī gada 15.augustu Sabiedrības klienti rēķinus savās pastkastītēs papīra formātā saņems tikai un vienīgi aizlīmētās aploksnēs. No 2018.gada 1.novembra šāda rēķinu apstrāde būs maksas pakalpojums, kas sastādīs EUR 0,57, ieskaitot PVN.

Aicinām iepazīties ar informāciju par iespējām mainīt rēķinu saņemšanas veidu, kā arī skaitītāju rādījumu par saņemto pakalpojumu (ūdensapgāde, gāze u.c.)  iesniegšanu, pārejot tikai uz elektroniskā rēķina saņemšanu e-pastā vai izmantojot klientu portālu www.ludzaps.lv, kas ir bezmaksas pakalpojums.

Klientiem, kuri jau saņem rēķinus tikai elektroniski vai izmantojot portālu www.ludzaps.lv, rēķina sagatavošanas un izsūtīšanas maksa netiek piemērota.

Lai saņemtu rēķinu, izmantojot klientu portālu www.ludzaps.lv, ar personu apliecinošu dokumentu (pase, personas apliecība) jāierodas Sabiedrības abonentu daļā un jāaizpilda elektroniskā pakalpojuma pieteikums, palūdzot izveidot lietotāja autorizācijas datus, lietotāja vārdu un paroli.

Lūdzam pārskatīt un nepieciešamības gadījumā aktualizēt mums sniegto kontaktinformāciju – e-pasta adresi vai mobilā tālruņa numuru, lai varam sazināties un nodrošināt informāciju par Jūsu īpašumu un laikus nosūtītu rēķinu apmaksai. Informācija par rēķinu būs pieejama tikai uz Jūsu norādīto rēķina saņemšanas e-pasta adresi.

Ar cieņu, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” administrācija, 14.08.2018.

Saziņa ar mums

Avārijas dienests —

  27017710

Sekretāre — 65707330
e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

Autorizācija

SIA "Ludzas apsaimniekotājs" piedāvā saviem klientiem
• saņemt rēķinu elektroniski;
• iepazīties ar sava īpašuma apsaimniekošanas tāmi;
• elektroniski iesniegt ūdens skaitītāju rādītājus.