Avārijas dienests — 27017710

Sekretāre — 65707330 , e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

INFORMĀCIJA

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” informē, ka Ludzas novada administratīvajā teritorijā no 2022.gada 1.janvāra vienotā  nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa būs 16,54 EUR/m3 bez PVN, kopā ar  PVN 21% — 20,01 EUR/m3.

Maksa vienam iedzīvotājam:

  • Ludzas pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ar centrālo siltumapgādi 2,50 EUR/mēnesī ar PVN 21%;
  • Ludzas pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā bez centrālās siltumapgādes 2,17 EUR/mēnesī ar PVN 21%.

Pamatojums: sadzīves atkritumu apglabāšanas maksas pieaugums SIA „ALAAS” atkritumu poligonā.

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” administrācija

Saziņa ar mums

Avārijas dienests —

  27017710

Sekretāre — 65707330
e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

Autorizācija

SIA "Ludzas apsaimniekotājs" piedāvā saviem klientiem
• saņemt rēķinu elektroniski;
• iepazīties ar sava īpašuma apsaimniekošanas tāmi;
• elektroniski iesniegt ūdens skaitītāju rādītājus.