Avārijas dienests — 27017710

Sekretāre — 65707330 , e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

INFORMĀCIJA

           SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” informē, ka Ludzas novada administratīvajā teritorijā no 2022.gada 1.aprīļa vienotā  nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa būs 18,06 EUR/m3 bez PVN, kopā ar  PVN 21% — 21,85 EUR/m3.

Vienotā  nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa veidojas summējot:

1) maksu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu – 6,31 EUR/m3 bez PVN (apstiprināta ar Ludzas novada pašvaldības 2016. gada 22. septembra sēdes lēmumu „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu”);

2) tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā – 11,75 EUR/m3 bez PVN.

Maksa vienam iedzīvotājam:

  • Ludzas pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ar centrālo siltumapgādi 2,73 EUR/mēnesī ar PVN 21%;
  • Ludzas pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā bez centrālās siltumapgādes 2,37 EUR/mēnesī ar PVN 21%.

Pamatojums: Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa pieaugums SIA „ALAAS” atkritumu poligonā.

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” administrācija

Saziņa ar mums

Avārijas dienests —

  27017710

Sekretāre — 65707330
e-mail — sia.la@inbox.lv

Abonentu daļa — 65707335

Autorizācija

SIA "Ludzas apsaimniekotājs" piedāvā saviem klientiem
• saņemt rēķinu elektroniski;
• iepazīties ar sava īpašuma apsaimniekošanas tāmi;
• elektroniski iesniegt ūdens skaitītāju rādītājus.