Avārijas dienests — 27017710

Sekretāre — 65707330 , e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

Iedzīvotāju ievērībai!

           Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes 2022.gada 03.novembra lēmumu Nr. 241, no 2022.gada 17.novembra stājas spēkā SIA “Ludzas Bio-Enerģija” siltumenerģijas ražošanas tarifs  85,01 EUR/MWh bez PVN.

Darām zināmu, ka SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kopējā siltumenerģijas tarifa daļa (9,95 EUR bez PVN) — pārvades, sadales un tirdzniecības tarifs, paliks nemainīga līdz jauna tarifa apstiprināšanai SPRK.

Kopējais siltumenerģijas tarifs Ludzas pilsētas iedzīvotājiem no 2022.gada 17.novembra sastāda 94,96 EUR/MWh bez PVN, jeb 106,36 EUR/MWh ar PVN 12%.

Kopējais siltumenerģijas tarifs juridiskām personām no 2022.gada 17.novembra sastāda 94,96 EUR/MWh bez PVN, jeb 114,90 EUR/MWh ar PVN 21%.

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” administrācija

Saziņa ar mums

Avārijas dienests —

  27017710

Sekretāre — 65707330
e-mail — sia.la@inbox.lv

Abonentu daļa — 65707335

Autorizācija

SIA "Ludzas apsaimniekotājs" piedāvā saviem klientiem
• saņemt rēķinu elektroniski;
• iepazīties ar sava īpašuma apsaimniekošanas tāmi;
• elektroniski iesniegt ūdens skaitītāju rādītājus.