Avārijas dienests — 27017710

Sekretāre — 65707330 , e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

Cienījamie klienti!

Informējam Jūs, ka turpmāk, par cieto sadzīves atkritumu izvešanu varēs norēķināties tikai pēc pakalpojuma saņemšanas, nevis ar priekšapmaksu, kā tas bija iepriekš.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS informē, ka no 2024. gada 1. janvāra tiks pārtraukta cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu priekšapmaksas pieņemšana. Turpmāk, par iepriekšējā mēnesī saņemtiem pakalpojumiem mūsu klienti saņems pēcapmaksas rēķinu līdz nākošā kalendārā mēneša 15. datumam ieskaitot.

Lai turpmāk rēķinus saņemt bez maksas, lūdzam aizpildīt pievienotu iesnieguma formu, un nosūtīt to uz e-pastu – pasts@ludzaps.lv

Papildus atgādinām, ka ar 2024. gada 1.janvāri stājas spēkā jauns nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs —  28,16 EUR/m3 bez PVN  (34,07 EUR/m3 ar PVN), kas veidojas no:

1. Maksas par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu — 11,75 EUR/m3 bez PVN, kas apstiprināta ar Ludzas novada domes 2022.gada 21.decembra sēdes lēmumu „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu” (protokols Nr. 23, 37§).

2. Maksas par nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādi — 16,41 EUR/m3 bez PVN, ko aprēķina SIA „ALAAS”  un apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators).

Ar cieņu

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valdes loceklis                                             J. Vorkalis

Rudovičs 28441129, sanitarais@ludzaps.lv

Saziņa ar mums

Avārijas dienests —

  27017710

Sekretāre — 65707330
e-mail — sia.la@inbox.lv

Abonentu daļa — 65707335

Autorizācija

SIA "Ludzas apsaimniekotājs" piedāvā saviem klientiem
• saņemt rēķinu elektroniski;
• iepazīties ar sava īpašuma apsaimniekošanas tāmi;
• elektroniski iesniegt ūdens skaitītāju rādītājus.