Avārijas dienests — 27017710

Sekretāre — 65707330 , e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

BIS apmācības

Plānotās apmācības

No 2022.gada 17.novembra Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) produkcijas vidē būs pieejama ERAF projekta “Būvniecības procesu un IS attīstība 2.kārta” ietvaros izstrādātā aptauju un kopsapulču funkcionalitāte Māju lietās. Ņemot vērā minēto, Būvniecības valsts kontroles birojs māju un dzīvokļu īpašniekiem un namu pārvaldniekiem organizē visaptverošas apmācības par Māju un Ekspluatācijas lietu vešanu BIS. Vebinārs notiks 2022.gada 25.novembrī no plkst. 10.00 līdz 12.30 , tiešsaistē — Microsoft Teams .

Vebināra programma:
1. Ekspluatācijas lietas (EL):
• EL lietas saraksts un kā izveidot EL, ja sarakstā neatrāda
• Iespējamās darbības EL
• Piekļuves pieprasīšana uz informācijas atklātības likuma pamata
• Būvspeciālista piekļuves deklarācija.
2. Māju lietas (ML):
• ML izveidošana un saraksts
• ML pamatdati, energosertifikāti, pārvaldnieks un īpašnieki
• Dati par skaitītāja rādījumiem, uzkrātajiem līdzekļiem un pārvaldīšanas izmaksām, ienākuma/izdevuma pārskati
• Paziņojumu sūtīšanas iespēja un saņemšana
• Aptaujas un kopsapulces izveidošana, balsošana, rezultātu apstrāde, protokola izveidošana, iebildumu reģistrēšana un apstrāde
• Apsekošanas reģistrācijas žurnāls
• Pieteikuma izveidošana pārvaldniekam
• Remontdarbu plānošana, veikšana un pabeigšana
• Dokumentu apskate un lēmumu pievienošana
• ML datu Izdruku sagatavošana.
3. Ekspluatācijas pilnvaras/deleģējumi:
• Īpašnieka pārstāvēšanas tiesību pilnvaru izveidošana
• Pārvaldīšanas tiesību piešķiršana
• Pārvaldnieka iespēja reģistrēt īpašnieka pārstāvēšanas tiesības.
4. Izmaiņas BISP māju pārvaldnieku reģistra sarakstā.
5. Atbalsta dienesta piekļuves piešķiršana.

Pieslēgšanās saite pieejama šeit: https://bis.gov.lv/noderigi/bis-apmacibas

Saziņa ar mums

Avārijas dienests —

  27017710

Sekretāre — 65707330
e-mail — sia.la@inbox.lv

Abonentu daļa — 65707335

Autorizācija

SIA "Ludzas apsaimniekotājs" piedāvā saviem klientiem
• saņemt rēķinu elektroniski;
• iepazīties ar sava īpašuma apsaimniekošanas tāmi;
• elektroniski iesniegt ūdens skaitītāju rādītājus.