Avārijas dienests — 27017710

Sekretāre — 65707330 , e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

Aicinām iedzīvotājus aktīvi iesaistīties un ziņot par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumiem

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un vērot notiekošo savu māju pagalmos, protams, ievērojot drošības noteikumus. Ja gadās būt par liecinieku varbūtējam likumpārkāpumam, lūgums minēto faktu fiksēt ar video vai foto un par notikušo ziņot Ludzas novada pašvaldības policijai.

Pašvaldības policija

+371 26645929

pasv.policija@ludzasnovads.lv

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43. panta pirmā daļa nosaka, ka par sadzīves atkritumu radītāja vai valdītāja nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz simt piecdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no piecdesmit līdz trīssimt naudas soda vienībām. Minētā panta otrā daļa nosaka, ka par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu atkritumu radītājam vai valdītājam — fiziskajai personai — no četrpadsmit līdz divsimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no piecdesmit līdz piecsimt sešdesmit naudas soda vienībām.

Autors: 

Eduards Seņkovs, Ludzas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vides inženieris

Saziņa ar mums

Avārijas dienests —

  27017710

Sekretāre — 65707330
e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

Autorizācija

SIA "Ludzas apsaimniekotājs" piedāvā saviem klientiem
• saņemt rēķinu elektroniski;
• iepazīties ar sava īpašuma apsaimniekošanas tāmi;
• elektroniski iesniegt ūdens skaitītāju rādītājus.