Avārijas dienests — 27017710

Sekretāre — 65707330 , e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

INFORMĀCIJA KLIENTIEM

Viena no sabiedrībā aktuālām problēmām, uz ko uzmanību vērsusi arī Valsts Kontrole (piemēram: https://www.lrvk.gov.lv/lv/revizijas/revizijas/noslegtas-revizijas/vai-tiek-izpilditi-prieksnoteikumi-pasvaldibu-parvaldisana-un-kontrole-esosu-ekspluatacija-pienemtu-eku-atbilstibai-drosuma-prasibam), ir padomju laikā celto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā kvalitāte u.c. jautājumi, kas saistāmi ar to stāvokli, energoefektivitāti utt. 

Šī problēma ir saistāma arī ar informācijas apmaiņu starp iedzīvotājiem, pārvaldniekiem, pašvaldību. 

Projekts «Būves nākotnei» izveidojis informatīvi izglītojošu saturu daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, dzīvokļu īpašniekiem, pārvaldniekiem un citiem šo māju ekspluatācijā iesaistītajiem subjektiem.   

Mūsu skatījumā iedzīvotāju informētība par savām tiesībām un pienākumiem ir viens no uzdevumiem, kas jānodrošina pašvaldībām neatkarīgi no tā, vai runa ir par tās īpašumā dzīvojošiem iedzīvotājiem, vai iedzīvotājiem, kuri dzīvo konkrētās pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Ievērojot minēto, rosinām ar jūsu starpniecību izplatīt zemāk pievienoto informāciju pašvaldības teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem un pārvaldnieku funkciju veicošajiem uzņēmumiem.

Priecāsimies, ja šim e-pastam pievienotā informācija šķitīs noderīga un ar jūsu tiešu iesaisti sasniegs pēc iespējas plašāku iedzīvotāju loku!

 Vienlaikus aicinam mums nosūtīt to pašvaldības darbinieku kontaktus, ar kuriem sadarboties, lai kopīgi tiktu veicināta iedzīvotāju informētība.

Pievienotā informācija: (video sērijas) atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par daudzdzīvokļu namiem: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLR2yUDK6PMAiYUO77GuQLKKz7qz5p_g2p

Raidījuma «Kā labāk dzīvot» ieraksti par šo tēmu

1.    Daudzdzīvokļu māju renovācija: pozitīvā un negatīvā pieredze 

2.    Krustpunktā: Dzīvokļu ēku sliktais stāvoklis — kā vienoties par remontu, kur rast naudu

3.    Pirms daudzdzīvokļu ēku renovācijas jānovērtē tās tehniskais stāvoklis  

4.    Daudzdzīvokļu nami Rīgā: ko nozīmē novērtēt mājas tehnisko stāvokli 

5.    Neskaidrs ēkas juridiskais statuss rada problēmas tās uzturēšanā

6.    Vētras sekas un daudzīvokļu nami. Vai tiek veikta to vizuālā apskate pēc postījumiem?

7.    Daudzdzīvokļu māju renovācija: kur ņemt naudu nepieciešamajiem darbiem

8.    Daudzdzīvokļu māju renovācija: sarežģītā būvprojekta izstrāde

Īsumā par mums: 

Būves nākotnei ir juristu biroja Jurisconsultus, kas specializējas būvniecības un nekustamā īpašuma pārvaldības jautājumos, darbības ietvaros radīts projekts ar mērķi veicināt būvniecības nozares kvalitatīvu un ilgtspējīgu attīstību, kā arī vērst uzmanību uz aktuālajām problēmām un iespējamajiem risinājumiem, kas saistīti ar padomju laiku daudzdzīvokļu namu tehnisko stāvokli, drošību un vides pieejamību.

Plašāka informācija par mūsu darbību pieejama sociālajos tīklos:

Būves nākotnei FacebookLinkedinInstagram un Tiktok

Saziņa ar mums

Avārijas dienests —

  27017710

Sekretāre — 65707330
e-mail — sia.la@inbox.lv

Abonentu daļa — 65707335

Autorizācija

SIA "Ludzas apsaimniekotājs" piedāvā saviem klientiem
• saņemt rēķinu elektroniski;
• iepazīties ar sava īpašuma apsaimniekošanas tāmi;
• elektroniski iesniegt ūdens skaitītāju rādītājus.