Avārijas dienests — 27017710

Sekretāre — 65707330 , e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

Iesniegumu veidlapas

IESNIEGUMS BRĪVĀ FORMĀ:

ŪDENS SKAITĪTĀJU UZSTĀDĪŠANA VAI VERIFIKĀCIJA:

TEHNISKO NOTEIKUMU SAŅEMŠANAI:

PAR PROMBŪTNI:

PAR CIETO SADZĪVES ATKRITUMU IZVEŠANU:

DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS:

Saziņa ar mums

Avārijas dienests —

  27017710

Sekretāre — 65707330
e-mail — sia.la@inbox.lv

Abonentu daļa — 65707335

Autorizācija

SIA "Ludzas apsaimniekotājs" piedāvā saviem klientiem
• saņemt rēķinu elektroniski;
• iepazīties ar sava īpašuma apsaimniekošanas tāmi;
• elektroniski iesniegt ūdens skaitītāju rādītājus.