Avārijas dienests — 27017710

Sekretāre — 65707330 , e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

Iepirkumi

5.09.2018

Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” ietvaros”  

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

NOLIKUMS,

A.pielikums-būvprojekti (179 MB),

Atbildes uz jautājumiem,

Atbildes uz jautājumiem 2

PAZIŅOJUMS

LA2018/09-KF

27.07.2018

„ Inženiertehniskā uzraudzība projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” īstenošanai” 

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu, 

NOLIKUMS

Paziņojums par grozījumiem iepirkuma procedūrā,

Grozījumi 01.08.2018,

Nolikums ar grozījumiem.

Atbildes uz jautājumiem

PAZIŅOJUMS

LA2018/08-KF

12.07.2018

„ Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” ietvaros”  

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

NOLIKUMS

A.pielikums-būvprojekti (179 MB),

Paziņojums par grozījumiem iepirkuma procedūrā ,

Grozījumi 01.08.2018,

Nolikums ar grozījumiem.

Atbildes uz jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem -2 kārta

Paziņojums par iepirkuma pārtraukšnu

LA2018/07-KF

27.03.2017.

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”

izsludina iepirkuma procedūru:

„Būvprojekta izstrāde projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” īstenošanai”

NOLIKUMS,

PAZIŅOJUMS,

PLĀNOTIE KANALIZĀCIJAS TĪKLI,

Tehniskās specifikācijas,

PAZIŅOJUMS

LA 2017/03-KF

Saziņa ar mums

Avārijas dienests —

  27017710

Sekretāre — 65707330
e-mail — sia.la@inbox.lv

Abonentu daļa — 65707335

Autorizācija

SIA "Ludzas apsaimniekotājs" piedāvā saviem klientiem
• saņemt rēķinu elektroniski;
• iepazīties ar sava īpašuma apsaimniekošanas tāmi;
• elektroniski iesniegt ūdens skaitītāju rādītājus.