Avārijas dienests — 27017710

Sekretāre — 65707330 , e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšana

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” informē iedzīvotājus, ka saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 384 „Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” mājsaimniecību īpašniekiem  ir pienākums reģistrēt savas decentralizētas kanalizācijas sistēmas.

Decentralizētās kanalizācijas reģistrācijas iesniegums. (Iesniegumu var apskatīt un lejupielādēt šeit >>>>).

IETEIKUMI NOTEKŪDEŅU KRĀJTVERTŅU UN LOKĀLO ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU BŪVNIECĪBAI UN EKSPLUATĀCIJAI (Plašāka informācija pieejama šeit>>>)

Saziņa ar mums

Avārijas dienests —

  27017710

Sekretāre — 65707330
e-mail — sia.la@inbox.lv

Abonentu daļa — 65707335

Autorizācija

SIA "Ludzas apsaimniekotājs" piedāvā saviem klientiem
• saņemt rēķinu elektroniski;
• iepazīties ar sava īpašuma apsaimniekošanas tāmi;
• elektroniski iesniegt ūdens skaitītāju rādītājus.