Avārijas dienests — 27017710

Sekretāre — 65707330 , e-mail — sia.la@inbox.lv

Abonentu daļa — 65707335

Informācija klientiem

Informācija klientiem
datubazes_inzenieris

PAZIŅOJUMS

Iedzīvotāju uzmanībai! Sākot ar 08.08.2022. tiks atjaunota karstā ūdens padeve. Lūdzam pārbaudīt karstā ūdens padeves krānus dzīvokļos. SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” administrācija Avārijas dienests tel.27017710

Lasīt tālāk »
Informācija klientiem
datubazes_inzenieris

PAZIŅOJUMS
Iedzīvotāju uzmanībai!

Sakarā ar plānotajiem katlu mājas iekārtu un siltumapgādes sistēmas apkopes darbiem no 01.07.2022. tiks pārtraukta karstā ūdens padeve. Par karstā ūdens padeves atjaunošanu tiks paziņots

Lasīt tālāk »
Informācija klientiem
datubazes_inzenieris

PAZIŅOJUMS

Cien. dzīvojamo telpu īrnieki! Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģ. nr. 42403015020, informē, ka ar 2022.gada 01.jūliju Ludzas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā  esošo

Lasīt tālāk »
Informācija klientiem
datubazes_inzenieris

INFORMĀCIJA

           SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” informē, ka Ludzas novada administratīvajā teritorijā no 2022.gada 1.aprīļa vienotā  nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa būs 18,06 EUR/m3 bez PVN, kopā

Lasīt tālāk »
Informācija klientiem
datubazes_inzenieris

INFORMĀCIJA

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” informē, ka Ludzas novada administratīvajā teritorijā no 2022.gada 1.janvāra vienotā  nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa būs 16,54 EUR/m3 bez PVN, kopā ar 

Lasīt tālāk »
Informācija klientiem
datubazes_inzenieris

Как подключиться к сетям канализации и водопровода и получить софинансирование самоуправления?

Владелец недвижимости либо правовой управляющий (далее – Владелец) в свободной форме подает заявление на имя SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”  (далее – LA) в главном офисе по

Lasīt tālāk »
Informācija klientiem
datubazes_inzenieris

PAZIŅOJUMS

Iedzīvotāju uzmanībai! Sākot ar 26.07.2021. tiks atjaunota karstā ūdens padeve. Lūdzam pārbaudīt karstā ūdens padeves krānus dzīvokļos. SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” administrācija

Lasīt tālāk »
ud_skait
Informācija klientiem
datubazes_inzenieris

PAZIŅOJUMS

Līdz ar ārkārtējās situācijas atcelšanu no š. g. 7. aprīļa SIA “Ludzas apsaimniekotajās” var atsākt ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņu sakarā ar verificēšanas termiņa beigām. Aicinām klientus līdz š. g.

Lasīt tālāk »

Saziņa ar mums

Avārijas dienests —

  27017710

Sekretāre — 65707330
e-mail — sia.la@inbox.lv

Abonentu daļa — 65707335

Autorizācija

SIA "Ludzas apsaimniekotājs" piedāvā saviem klientiem
• saņemt rēķinu elektroniski;
• iepazīties ar sava īpašuma apsaimniekošanas tāmi;
• elektroniski iesniegt ūdens skaitītāju rādītājus.