Avārijas dienests — 27017710

Sekretāre — 65707330 , e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

Informācija klientiem

Informācija klientiem
datubazes_inzenieris

Cienījamie klienti!

Informējam Jūs, ka turpmāk, par cieto sadzīves atkritumu izvešanu varēs norēķināties tikai pēc pakalpojuma saņemšanas, nevis ar priekšapmaksu, kā tas bija iepriekš. Sabiedrība ar ierobežotu

Lasīt tālāk »
Informācija klientiem
datubazes_inzenieris

PAZIŅOJUMS

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas  maksu SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” informē, ka Ludzas novada: Ludzas pilsētā, Zilupes pilsētā, Briģu, Cirmas, Isnaudas, Istras, Lauderu, Ņukšu, Nirzas, Pureņu, Pasienes,

Lasīt tālāk »
Informācija klientiem
datubazes_inzenieris

Ūdens patēriņa starpība

Cienījamie klienti! Informējam Jūs, ka sākot ar septembri, ūdens patēriņa rādītājus /e-kabinetā/ varēs nodot tikai mēneša pēdējos 3 datumos. Viens no faktoriem, kas var veicināt

Lasīt tālāk »
Informācija klientiem
datubazes_inzenieris

INFORMĀCIJA

SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” informē, ka esam veikuši dzeramā ūdens testēšanu pilsētas kopējā sistēmā un tajā nav konstatētas novirzes no kvalitātes normām — ūdens ir tīrs

Lasīt tālāk »
Informācija klientiem
datubazes_inzenieris

Iedzīvotāju uzmanībai!

Sakarā ar plānotajiem remontdarbiem no 05.09.2023. līdz 07.09.2023. tiks pārtraukta karstā ūdens padeve. Lūdzam šajā periodā nelietot ūdeni no karstā ūdens padeves sistēmas krāniem! Atvainojamies

Lasīt tālāk »
Informācija klientiem
datubazes_inzenieris

INFORMĀCIJA

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” informē, ka, veicot dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudi Ludzas pilsētas PII «Pasaciņa», tika konstatētas minimālas novirzes no dzeramā ūdens kvalitātes normām – paaugstināts

Lasīt tālāk »
Informācija klientiem
datubazes_inzenieris

PAZIŅOJUMS

Iedzīvotāju uzmanībai! Sakarā ar plānotajiem siltumapgādes sistēmas apkopes un profilaktiskiem darbiem no 17.07.2023. līdz 10.08.2023. tiks pārtraukta karstā ūdens padeve. Lūdzam šajā periodā nelietot ūdeni

Lasīt tālāk »
Informācija klientiem
datubazes_inzenieris

INFORMĀCIJA

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” informē, ka 2023.gada 1.jūlijā stājas spēkā SIA “Ludzas Bio-Enerģija” siltumenerģijas ražošanas tarifs 59,50 EUR/MWh bez PVN. No 2023.gada 1.jūlija kopējais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs:

Lasīt tālāk »

Saziņa ar mums

Avārijas dienests —

  27017710

Sekretāre — 65707330
e-mail — sia.la@inbox.lv

Abonentu daļa — 65707335

Autorizācija

SIA "Ludzas apsaimniekotājs" piedāvā saviem klientiem
• saņemt rēķinu elektroniski;
• iepazīties ar sava īpašuma apsaimniekošanas tāmi;
• elektroniski iesniegt ūdens skaitītāju rādītājus.