Avārijas dienests — 27017710

Sekretāre — 65707330 , e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

Atkritumu šķirošana

Cienījamie Ludzas pilsētas iedzīvotāji!

Informējam, ka sākot ar 2024.gada 1. janvāri  visā Latvijā sākās bioloģisko atkritumu dalītā vākšana.

Ko tas nozīme un ko tas dod? 

Šķirot bioloģiski noārdāmos atkritumus ir tikpat svarīgi, kā dalīti no kopējiem atkritumiem vākt cita veida materiālus – iepakojumus, stikla taru, tekstilu un citus atkritumu veidus.

Atkritumu apsaimniekošanas likums nosaka, ka Bioloģiski noārdāmi atkritumi ir sausas pārtikas paliekas bez iepakojuma un zaļie atkritumi, kas efektīvi pārstrādājami biogāzē vai kompostā.

Kāpēc šķirot bioloģiskos atkritumus?

 1.  BIO atkritumu apsaimniekošanas tarifs būs vismaz par 40 % zemāks nekā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs;
 2. Rūpes par vidi. Pārstrādājot bioloģiskos atkritumus, tiek iegūta biogāze, kas  tiek izmantota elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai, vai arī komposts, kas var tikt izmantots lauksaimniecībā un apzaļumošanā.
 3. Veicot bioloģisko atkritumu šķirošanu, samazinās poligonā noglabājamo atkritumu apjoms, bet vairs nederīgā pārtika un tās atkritumi tiek pārvērsti noderīgos resursos.

Ko DRĪKST mest BIO konteinerā:

 • Dārzeņi un augļi (mizas, serdes)
 • Olu čaumalas, siers, biezpiens
 • Gaļa, zivs un citu dzīvnieku valsts izcelsmes pārtikas produkti
 • Tējas un kafijas biezumi
 • Griezti, novītuši ziedi
 • Koku lapas un nelieli zari (~2cm diametrā un līdz 50cm garumā)
 • Dārza augi, saknes, nezāles, stādi
 • Nopļauta zāle

 

Ko NEDRĪKST mest BIO konteinerā:

 • Sadzīves atkritumus
 • Pārtikas eļļas
 • Šķidru pārtiku (pienu, zupu u.tml.)
 • Vienreizējās lietošanas traukus
 • Olu iepakojumu
 • Izlietotas papīra salvetes, virtuves dvieļus
 • Plastmasas, polietilēna maisus
 • Higiēnas  preces (Nē — arī BIO autiņbiksītēm)
 • Grunti, smilti, akmeņus
 • Mājdzīvnieku pakaišus, izkārnījumus
 • Lielgabarīta atkritumus
 • Medicīnas un bīstamos atkritumus

BIO atkritumu šķirošana notiks brūnos konteineros. Lai uzstādītu šādu konteineru jums ir jāsazinās ar SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, rakstot uz sanitarais@ludzaps.lv vai zvanot uz 65707336.

Mājsaimniecībās BIO konteinera vietā var izmantot kompostēšanu — ekonomisks un ekoloģisks atkritumu apsaimniekošanas veids, kuru gadsimtiem ilgi ir izmantojuši mūsu senči un to var arī turpināt izmantot. Šadā gadījumā Jums nav nepieciešams pieteikt savu BIO konteineri.

* Ilustrācijas avots https://cleanr.lv/clean-r/aktualitates/clean-r-izaicina-ridziniekus-skirot-bio-atkritumus/

 

Cienījamie klienti!

Informējam Jūs, ka turpmāk, par cieto sadzīves atkritumu izvešanu varēs norēķināties tikai pēc pakalpojuma saņemšanas, nevis ar priekšapmaksu, kā tas bija iepriekš.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS informē, ka no 2024. gada 1. janvāra tiks pārtraukta cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu priekšapmaksas pieņemšana. Turpmāk, par iepriekšējā mēnesī saņemtiem pakalpojumiem mūsu klienti saņems pēcapmaksas rēķinu līdz nākošā kalendārā mēneša 15. datumam ieskaitot.

Lai turpmāk rēķinus saņemt bez maksas, lūdzam aizpildīt pievienotu iesnieguma formu, un nosūtīt to uz e-pastu – pasts@ludzaps.lv

Papildus atgādinām, ka ar 2024. gada 1.janvāri stājas spēkā jauns nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs —  28,16 EUR/m3 bez PVN  (34,07 EUR/mar PVN), kas veidojas no:

1. Maksas par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu — 11,75 EUR/m3 bez PVN, kas apstiprināta ar Ludzas novada domes 2022.gada 21.decembra sēdes lēmumu „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu” (protokols Nr. 23, 37§).

2. Maksas par nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādi — 16,41 EUR/mbez PVN, ko aprēķina SIA „ALAAS”  un apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators).

Ar cieņu

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valdes loceklis                                             J. Vorkalis

Rudovičs 28441129, sanitarais@ludzaps.lv

Atkritumu_skirosana

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vērš uzmanību, ka nolietotās riepas, bīstamās vielas saturošie un sadzīves atkritumi tiek pieņemti par maksu.

Nolietoto riepu pieņemšanas maksa — 0.23 EUR/kg ar PVN,

Par pārējo bīstamo atkritumu nodošanas iespējām lūdzam interesēties pa tālruni 28441129.

Saziņa ar mums

Avārijas dienests —

  27017710

Sekretāre — 65707330
e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

Autorizācija

SIA "Ludzas apsaimniekotājs" piedāvā saviem klientiem
• saņemt rēķinu elektroniski;
• iepazīties ar sava īpašuma apsaimniekošanas tāmi;
• elektroniski iesniegt ūdens skaitītāju rādītājus.