Avārijas dienests — 27017710

Sekretāre — 65707330 , e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

Laipni lūdzam mūsu mājas lapā !

Informācija klientiem
datubazes_inzenieris

Vakances

Daudznozaru uzņēmumsSIA » LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS ar 20 gadu pieredzi ūdenssaimniecības,siltumapgādes, atkritumu apsaimniekošanas , dzīvojamo māju pārvaldīšanas un citās jomās , aicina darbā STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJU ZILUPĒ

Lasīt tālāk »
apsaimniekotajs

Galvenie darbības veidi

  • Apzaļumošanas un labiekārtošanas iecirknis

Iecirkņa pamatfunkcijas paredz veikt Ludzas pilsētas pašvaldības īpašumā esošās teritorijas apzaļumošanu un labiekārtošanu.

  • Ielu un ceļu uzturēšanas iecirknis.

Uztur kārtībā pilsētas ielas un ceļus. Veic ielu tīrīšanu un remontu, ceļu greiderēšanu. Veic ceļu būvniecību, asfalta uzlikšanu, trotuāru ierīkošanu, sagādā smilts krājumus uzņēmuma bāzē, ko izmanto ielu kaisīšanai ziemas periodā. Piedalās dažādu projektu realizēšanas darbos kā arī piedalās iepirkumos.

  • Atkritumu apsaimniekošanas iecirknis

Ludzas novada teritorijā atkritumu apsaimniekošanu veic SIA ,,LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”. Par sadzīves atkritumu  savākšanu un izvešanu tiek noslēgti līgumi  ar fiziskām un  juridiskām personām.

  • Ūdensapgādes un kanalizācijas iecirknis

Iecirkņa  pamatfunkcijas ir iedzīvotāju apgāde ar ūdeni un kanalizācijas novadīšana uz attīrīšanas iekārtām, kā arī tīklu uzturēšanas  profilaktiskie darbi un  bojājumu novēršana.

  • Siltumapgādes iecirknis

Ludzas pilsētas iedzīvotājus ar siltumu nodrošina SIA ,,BIO – ENERGIJA”

Iecirkņa pamatfunkcija ir siltumsūkņu darbības nodrošināšana un temperatūras režīma uzturēšana siltumtrasē un mājas iekšējā  sistēmā, kā arī  kārtības uzturēšana siltumtrasē un radušos bojājumu novēršana.

  • Gāzes saimniecības iecirknis

gāzes  saimniecības  iecirknis  nodrošina gāzes sistēmas nepārtrauktu darbību. Regulāri veikta sistēmas pārbaude. Nepieciešamības  gadījumos tiek veikta avārijas situāciju novēršana

  • Transporta iecirknis

Transporta iecirkņa pamatfunkcija ir nodrošināt uzņēmuma darbību ar nepieciešamo transportu, veikt tā remontus un uzturēšanu.

  • Avārijas dienests

Avārijas situācijās dienests novērš bojājumus siltumapgādes sistēmā, ūdensvada un kanalizācijas sistēmā, gāzes saimniecībā un elektroapgādes sistēmā. Avārijas dienesta pakalpojumi avārijas novēršanai ir pieejami 24 stundas  diennaktī

Sadarbība

Mēs dzirdam mūsu klienta vajadzības un piepildām viņu cerības. Mēs esam profesionāļu komanda, tāpēc vienmēr cenšamies sasniegt kopīgus mērķus, vienlaikus daloties panākumos

Proaktivitāte

Mēs vienmēr esam soli priekšā, mūsu proaktīvās darbības nodrošina klientu īpašumu vispusīgu apsaimniekošanu un to vērtības pieaugumu. Aktīvi darbinieki ir mūsu lielākā vērtība.

Uzticamība

Mūsu klienti jūtas droši, jo viņu īpašumu apsaimniekošana ir uzticamās rokās. Ticība tam, ko dari, vienmēr mudina virzīties uz priekšu.

Profesionalitāte

Mēs strādājam saskaņā ar Ēku uzturēšanas standartu, tāpēc klientiem sniedzam tikai visaugstākās kvalitātes pakalpojumus. Mūsu darbinieku profesionālās zināšanas, to pastāvīga atjaunināšana un kompetences ved uz progresu.

Saziņa ar mums

Avārijas dienests —

  27017710

Sekretāre — 65707330
e-mail — sia.la@inbox.lv

Abonentu daļa — 65707335

Autorizācija

SIA "Ludzas apsaimniekotājs" piedāvā saviem klientiem
• saņemt rēķinu elektroniski;
• iepazīties ar sava īpašuma apsaimniekošanas tāmi;
• elektroniski iesniegt ūdens skaitītāju rādītājus.